Huurders

De volgende organisaties maken gebruik van Dorpshuis Gelre’s End:

Stichting Welzijn Bommelerwaard https://www.welzijnbommelerwaard.nl/
Dansgroep Hedango De Lispeltuut
De Pollenhof EHBO Hedel
Flux Gemeente Maasdriel
Huurdersvereniging Katholieke Oudervereniging
Nationale vereniging De Zonnebloem Nederlandse Organisatie Docenten EHBO
Openbare Jenaplanschool RK Basisschool De Pollenhof
Regio Bommelerwaard St. Hedels Historie
St. Jeugdwerk St. Nicolaas comité
Stichting Overleg Orgaan Hedel Stichting Senioren Hedel
DES Vereniging Voor Hedelse ondernemers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.