Disclaimer

Hoewel bij de totstandkoming van deze internetpagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, dient er rekening mee te worden gehouden dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd kan zijn of niet (meer) juist is.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het op basis van deze informatie ondernemen van bepaalde activiteiten of juist het nalaten daarvan van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur, hyperlinks, software en wat dies meer zij.

Copyright

De inhoud van deze site en de rechten daarvan, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Reacties zijn gesloten.