Huurders

De volgende organisaties maken gebruik van Dorpshuis Gelre's End:

Stichting Overlegorgaan Ouderen Hedel St. Kleindier & Wandelpark
   
Comité Open Bejaardenwerk St. Nicolaas comité
   
Passage Katholieke Oudervereniging De Pollenhof
   
DES St. Jeugdwerk
   
Muziek Cup Bommelerwaard Lotus Studiekring Bommelerwaard
   
EHBO Hedel Biljartver. Gelre’s End
   
Ned. Org. Docenten EHBO Openbare Jenaplanschool De Lispeltuut
   
Groene Kruis The Jolly Sailors
   
Flux Vrouwengilde
   
GLTO Vereniging Voor Hedelse ondernemers
   
Huurdersvereniging VVD afd. Maasdriel
   
St. Hedels Historie De Zonnebloem
   
RK Basisschool De Pollenhof Watersportvereniging ‘t Stik
   
HEK KZM Belcanto
   
Nationale ver. De Zonnebloem PvdA
   
Regio Bommelerwaard BSO Klub Kongzi
   
Kanteel Kinderopvang  

Stichting Algemeen Dorpsbelang Hedel
Postbus 69, 5320 AB  HEDEL

Telefoon:
073-5991590


E-mail:
info@dorpshuisgelresend.nl

bezoekadres:

Molendijk 1
5321 GG  HEDEL